Szybki kontakt

KON-MAT S.C.
Konopka i Wspólnicy
ul. Sieradzka 19
60-163 Poznań
tel. 602 306 497

Zawsze tak jak chcesz, zawsze na czas! 

Nasze realizacje

powrót
KON-MAT - usługi transportowe i budowlane, transport ciężarowy - piasek, żwir itp.,
wynajem maszyn - koparko ładowarki, kucie.


Realizacja: getid Agencja Interaktywna
KON-MAT Konopka i Wspólnicy s.c. działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Spółkę. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, iż: 

• Administratorem Państwa danych osobowych jest KON-MAT Konopka i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Poznaniu, 60-163, ul. Sieradzka 19.
 • Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: konmatsc@op.pl
• Państwa dane otrzymaliśmy w drodze kontaktu oraz relacji biznesowych.
• Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zaciągniętych obopólnie zobowiązań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
• Państwa dane będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, w celu realizacji działalności operacyjnej Administratora wyłącznie trzem grupom: 

- osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, 
- podmiotom przetwarzającym, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Państwa danych; 
- innym odbiorcom danych, tj. organom publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa(m.in. US), jak również kontrahentom, klientom i partnerom Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji powierzonych Państwu obowiązków w ramach zaciągniętych zobowiązań. 

• Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zaciągniętych zobowiązań i po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustania obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości). 

• Posiadają Państwo prawo w granicach przewidzianych przepisami RODO do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.